Strona Główna Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój w Transgourmet i Selgros 

Zrównoważony rozwój

 

Zrównoważony rozwój to wzrost społeczno-ekonomiczny przedsiębiorstwa, który zaspokaja potrzeby współczesnego społeczeńswa, ale równocześnie nie ogranicza możliwości rozwoju dla przyszłych pokoleń. Bazuje na poszanowaniu dla środowiska naturalnego i ludzi oraz na dbaniu i pielęgnowaniu ich wzajemnych relacji.

Koncern COOP, do którego należy marka Selgros, od lat znajdująca się na rynku sprzedaży hurtowej, jest świadomy tego, jak ważną kwestią jest transparentność i odpowiedzialność biznesu. Już od 20 lat z sukcesami wdraża usprawnienia z obszaru zrównoważonego rozwoju, dzięki temu podejmowane działania wprost przekładają się na zwiększenie odpowiedzialności przedsiębiorstwa w tym wymiarze.

 

 

Nasze kroki w stronę zrównoważonego rozwoju

Nasze działania oparliśmy na 3 krokach, które stanowią podstawę do realizacji zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju marki Selgros.

I Krok

I Krok

Zrównoważona polityka asortymentowa. Pewne i sprawdzone produkty oraz zaufane źródła ich pozyskiwania.

Ochrona klimatu

II Krok

Efektywność wykorzystania zasobów i ochrona klimatu.

Współpracownicy i społeczeństwo

III Krok

Współpracownicy i społeczeństwo. Dobry Pracodawca i zaangażowanie społeczne.

Jakie działania podejmujemy?

 

W ramach poszczególnych kroków podejmujemy wiele różnorodnych działań mających realny wpływ na zrównoważony rozwój.

 

 

I Krok

Zrównoważona polityka asortymentowa.

 

Krok I

Przejrzystość i identyfikowalność

Zapewniamy przejrzystość i identyfikowalność w całym łańcuchu dostaw dla kluczowych surowców wykorzystywanych w naszych markach własnych.

Standardy socjalne

Większość naszych dostawców marek własnych z produkcją w krajach ryzyka, posiada ważny audyt lub certyfikat standardów socjalnych.

Wylesianie i konwersja

Gwarantujemy, że większość krytycznych surowców wykorzystywanych w naszych markach własnych, takich jak soja, olej palmowy, kawa, kakao, mięso, drewno i papier, pochodzi ze źródeł zabezpieczonych od wylesiania i konwersji.

Standardy minimalne

Wdrażamy zrównoważone minimalne standardy dla krytycznych surowców wykorzystywanych w naszych markach własnych.

Obroty artykułami zrównoważonego rozwoju

Zwiększamy naszą sprzedaż certyfikowanych artykułów zrównoważonego rozwoju.

Logotypy
Krok I

 

KROK II

Efektywność wykorzystania zasobów i ochrona klimatu

Ochrona klimatu

Zużycie energii, emisja CO2

Redukujemy zużycie energii, zmniejszamy emisję CO2 , a 50% naszych strategicznie ważnych dostawców marek własnych potwierdza realizację celów klimatycznych opartych na badaniach naukowych.

Odzysk surowców wtórnych

Utrzymujemy wysoki wskaźnik recyklingu.

Plastik

Zmniejszamy zużycie plastiku w opakowaniach marek własnych o 10% na tonę sprzedanych artykułów w porównaniu do 2021 r.

Marnowanie żywności

Unikamy marnowania żywności i zapewniamy, że prawie 100% produktów w naszych formatach handlu trafia do spożycia.

Krok II

 

KROK III 

Współpracownicy i społeczeństwo

Współpracownicy i społeczeństwo

Rozwój i awans kobiet

Mamy wysoki udział kobiet na stanowiskach kierowniczych.

Wzorowa firma szkoleniowa

Każdego roku oferujemy praktyki zawodowe.

Wewnętrzne możliwości rozwoju kariery

Duża część naszych stanowisk kierowniczych jest obsadzanych wewnętrznie.

Zdrowie

Docieramy do 100% naszej załogi poprzez programy i przedsięwzięcia zdrowotne oparte na potrzebach.

Możliwości szkolenia

Wszyscy pracownicy przechodzą co najmniej jedno szkolenie lub kurs dokształcający rocznie, a pracownicy na stanowiskach kierowniczych – dwa.

Wspieranie organizacji publicznych

Każdego roku realizujemy programy i kampanie promujące zdrowe odżywianie.

W Selgros wierzymy, że nawet najmniejsze kroki w stronę zrównoważonego rozwoju mają ogromne znaczenie, dlatego każdego dnia angażujemy się w działania, które nie tylko rozwijają naszą firmę, ale także dają szansę przyszłym pokoleniom. W końcu planeta to nasze wspólne dobro!

Krok III